Formatges

Els nostres formatges son elaborats amb productes propis i amb mètodes tradicionals

Formatges de Pla d'Abella

El mètode

Els mètodes i les condicions d'elaboració estàn molt acurats

Sala Formatges Pla d'Abella

Les condicions de conservació i per tant microclimatològiques son constants i excepcionals

Climatologia Sala Formateges Pla d'Abella